A collecting forum. CollectingBanter

If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.

Go Back   Home » CollectingBanter forum » Sport Collectables » Baseball
Site Map Home Register Authors List Search Today's Posts Mark Forums Read Web Partners

Muuttujien leveydet C++:ssa? 
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old November 19th 08, 04:44 AM posted to rec.collecting.sport.baseball
Kauko Halonen
external usenet poster
 
Posts: 2
Default Muuttujien leveydet C++:ssa?

Muuttuva Mars

Kauan sitten Mars on ehkä ollut tyystin toisenlainen maailma kuin se on nyt.
Tiheämpi kaasukehä ja lämpimämpi ilmasto on mahdollistanut veden
esiintymisen nestemäisessä muodossa pitkään, ehkä satoja miljoonia vuosia.
Nykyisessä Marsissa on vain hyvin säilyneitä jälkiä menneiden aikojen
vesistöistä ja nestemäistä vettä on enää syvällä ikiroudan alapuolella -----

*Otin pätkän lainaksi osoittaakseni sitä mekaniikkaa joka Marssin, kuin Maan
alati muuttuvia vesitaseita on aikain saatossa muljaillut. Täällä tosiaan
esitettiin, ettei Marssissa ja lukuisissa muissa paikoissa olisi vettä
jossain muodossa. Kuten havaitsemme Marssissa on ollut vettä siinä kuin
Maasa. Mutta koska säteilyssä vesi ionisoituu ja happi muuttuu jopa typeksi
on vesi kaasuuntunut/kaasuuntumassa ionisoitumalla ja paljon häviämässä
avaruuksiin kaikialla. Joka tapauksesssa yhä siis Marssissa jäätä ja vettä
löytyy, kuten artikkeli kiistatta osoittaa!

Nykyinen Mars ole ehkä edes pahin mahdollinen. Marsissa on ilmeisesti
kylmempiä ja lämpimämpiä jaksoja kuten Maassakin. Viimeisin jääkausi oli
Marsissa pari miljoonaa vuotta sitten. Silloin jäätiköt levittäytyivät
napa-alueilta aina 30. leveysasteelle saakka, joka maapallolla vastaa
Egyptin pohjoisosia ja eteläistä Brasiliaa. Tällä hetkellä Mars on
ilmeisesti matkalla kohti lämpimämpiä aikoja, jotka ennen pitkää vaihtuvat
vääjäämättä taas jääkauteen.

*Sulavanakuvia sielä on jo jonkinajan saanut nähdä mm. NASA:n kuvastoissa.

Toisin kuin Maassa, Marsissa jääkauden syynä on napojen ajoittainen
lämpeneminen, joka johtuu planeetan pyörimisakselin huomattavasta, jopa
kymmenien asteiden heilahtelusta.

*Puuttuu vakauttavan hyrrävoiman massiivikuu Maan tapaan siis.

Napajäätiköiden hiilidioksidi ja vesihöyry vapautuu kaasukehään, kulkeutuu
kohti viilenevää päiväntasaajaa ja härmistyy takaisin pintaan. Se muodostaa
joidenkin metrien paksuisia kuura- tai lumikerrostumia, joiden seassa on
runsaasti pölyä. Kun kerroksen yläosien jää sublimoituu takaisin
vesihöyryksi, jäljelle jäävä pölykerros toimii eristeenä, joka estää kaikkea
jäätä sublimoitumasta. Jääkausi alkaa kuitenkin hellittää otettaan, kun
napaseudut jälleen viilenevät ja sitovat hiilidioksidin ja vesihöyryn
suurimmaksi osaksi takaisin jäätiköihin.

Vaikka Mars on osoittautunut monessa suhteessa sittenkin samanlaiseksi
planeetaksi kuin Maa - ainakin kaukaisessa menneisyydessä - onko se ollut
riittävän samanlainen elämän synnyn kannalta? Vai onko Mars vain eloton,
ruostunut jääpallo?

Markus Hotakainen

Ads
 
Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump


All times are GMT +1. The time now is 02:12 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.6.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2004-2019 CollectingBanter.
The comments are property of their posters.